FORMIAX

 

Obvod a obsah lichobežníka

 

 

O = a+b+c+d

S = ((a+c)*v)/2

O = obvod

S = obsah

a =strana "a"

b = strana "b"

v = výška

ČO TO JE ?
Lichobežník je štvoruholník s dvoma rovnobežnými a dvoma rôznobežnými stranami.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj mieru v ktorej chceš počítať. napr. cm

Zadaj stranu "a" lichobežníka

Zadaj stranu "b" lichobežníka

Zadaj stranu "c" lichobežníka

Zadaj stranu "d" lichobežníka

Zadaj výšku "v" lichobežníka

Zadajte počet desatinných miest

PRÍKLAD:

Strany lichobežníka sú napr. a je 8 cm, b je 3 cm, c je 6 cm, d je 2 cm, výška v je 4 cm.

Teda

a = 8, b = 3, c = 6, d = 2, v = 4

Obvod lichobežníka:

Použijeme vzorec

O = a+b+c+d

teda

O = 8+3+6+2

O = 19 cm

Obsah lichobežníka:

Použijeme vzorec

S = ((a+c)*v)/2

teda

S = ((8+6)*4)/2

S = 28 cm2

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE