FORMIAX

 

Obsah a objem kvádra

 

 

S = 2(a*b)+2(b*c)+(c*a)

V = a * b * c

S = obsah

V = objem

a = strana "a"

b = strana "b"

c = strana "c"

ČO TO JE ?
Kváder je trojrozmerné teleso  ktorého steny tvorí šesť pravouhlých štvoruholníkov.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj mieru v ktorej chceš počítať. napr. cm

Zadaj stranu "a" kvádra

Zadaj stranu "b" kvádra

Zadaj stranu "c" kvádra

Zadajte počet desatinných miest

PRÍKLAD:

Strana a kvádra je napr. 8 cm, strana b je napr. 6 cm a c je 4 cm.

Teda

a = 8,

a = 6,

a = 4

Obsah kvádra:

Použijeme vzorec

S = 2(a*b)+2(b*c)+(c*a)

teda

S = 2(8*8)+2(6*4)+(4*8)

S = 208 cm2

Objem kvádra:

Použijeme vzorec

V = a * b * c

teda

V =8 * 6 * 4

V = 192 cm3

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE