FORMIAX

 

Obsah a objem kužela

 

 

S = πr ( r + s )

V = 1/3 πr2v

S = obsah

V = objem

d = priemer

r = polomer

v = výška

s = bočná strana

ČO TO JE ?
Kužeľ alebo kónus je  s trojrozmerné teleso s kruhovou základňou, ktorého všetky body zbiehajú do jedného bodu, ktorý sa nazýva vrchol.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj mieru v ktorej chceš počítať. napr. cm

Zadaj polomer "r"

Zadaj výšku "v"

Zadajte počet desatinných miest

 

PRÍKLAD:

Polomer kužela je napr. 4 cm. Bočná strana s je napr. 6 cm.

Teda

r = 4,

s = 6

Obsah kužela:

Použijeme vzorec

S = πr ( r + s )

teda

S = 3,14*4*( 4 + 6 )

S = 125.66 cm2

Objem kužela:

Polomer kužela je napr. 4 cm. Výška je napr. 8 cm.

Teda

r = 4,

v = 8

Použijeme vzorec

V = 1/3 πr2v

teda

V = 1/3*3,14*4*2*8

V = 134.04 cm3

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE