FORMIAX

 

Obsah a objem kocky

 

 

S = 6 * a * a

V = a * a * a

S = obsah

V = objem

a = strana kocky

ČO TO JE ?
Kocka je trojrozmerné teleso  ktorého steny tvorí šesť rovnakých štvorcov.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj mieru v ktorej chceš počítať. napr. cm

Zadaj stranu kocky

Zadajte počet desatinných miest

PRÍKLAD:

Strana kocky je napr. 8 cm. Teda a = 8.

Obsah kocky:

Použijeme vzorec

S = 6 * a * a

teda

S = 6 * 8 * 8

S = 384 cm2

Objem kocky:

Použijeme vzorec

V = a * a * a

teda

V = 8 * 8 * 8

V = 512 cm3

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE