FORMIAX

 

Guľová vrstva

 

 

S = π.ρ12+π.ρ22+2.π.r.v
V = 1/6.π.v.(3ρ12  + 3ρ22  +v2)

O = obvod

S = obsah

r = polomer r

ρ1 = polomer ρ1

ρ2 = polomer ρ2

ČO TO JE ?
Guľová vrstva je prienik gule a vrstvy, ktorá je určená dvoma rovnobežnými rovinami σ1a σ2, ktorých vzdialenosti od stredu gule S sú menšie, ako polomer gule r a pretínajú guľu v kruhoch s polomermi ρ1 a ρ2. Tieto kruhy nazývame podstavy guľovej vrstvy.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj mieru v ktorej chceš počítať. napr. cm

Zadaj polomer

Zadaj výšku v

Zadaj polomer ρ1

Zadaj polomer ρ2

Zadajte počet desatinných miest

PRÍKLAD:

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE