FORMIAX

 

Obsah a objem gule

 

 

S = 4 πr2
V = 4/3 πr3

S = obsah

V = objem

S =stred

d = priemer

r = polomer

ČO TO JE ?
Guľa je množina bodov v priestore, ktoré majú od stredu rovnakú alebo menšiu vzdialenosť ako polomer. 

 

 

VÝPOČET:

Zadaj mieru v ktorej chceš počítať. napr. cm

Zadaj polomer gule

Zadajte počet desatinných miest

PRÍKLAD:

Polomer gule je napr. 8 cm. Teda r = 8.

Obsah gule:

Použijeme vzorec

S = 4 πr2

teda

S = 4 * 3,14 * 8 * 8

S = 803,84 cm2

Objem gule:

Použijeme vzorec

V = 4/3 πr3

teda

V = 4/3 * 3,14 * 8 * 8 * 8

V = 2144,66 cm3

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE