FORMIAX

 

Faktorial

 

 

n! = n . (n- 1) . (n – 2) . ...... . 2 . 1

S = obsah

V = objem

a = strana "a"

b = strana "b"

c = strana "c"

ČO TO JE ?

Faktoriál kladného celého čísla n označuje súčin všetkých kladných celých čísel menších alebo rovných n.

 

 

VÝPOČET:

Zadajte číslo:

PRÍKLAD:

5! = 5 . 4 . 3 . 2 . 1 = 120

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE