FORMIAX

 

Obvod a obsah elipsy

 

 

O ≈ π × √2 × (a2 + b2)

S = π × a × b

O = obvod

S = obsah

S = stred

a = hlavná poloos

b = vedľajšia poloos

ČO TO JE ?
Elipsa je uzavretá krivka v rovine. Všetky body elipsy majú rovnaký súčet vzdialeností od dvoch pevne zvolených bodov - ohnísk.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj mieru v ktorej chceš počítať. napr. cm

Zadaj hlavnú poloos "a"

Zadaj vedľajšiu poloos "b"

Zadajte počet desatinných miest

PRÍKLAD:

Hlavná poloos elipsy je napr. 8 cm. a vedľajšia poloos je 6 cm Teda

a = 8

b = 6.

Obvod elipsy:

Použijeme vzorec

O ≈ π * √2 * (a2 + b2)

teda

O ≈ 3,14 * √2 * (8*8 + 6*6)

O ≈ 44.43 cm - približne

Obsah elipsy:

Použijeme vzorec

S = π × a × b

teda

S = 3,14 × 8 × 6

S = 150.8 cm2

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE