FORMIAX

 

Altmanovo Z skóre

 

 

Z = 1,2 x1 + 1,4 x2 + 3,3 x3 + 0,6 x4 + 1 x5

x1 = čistý prevádzkový kapitál / celkový kapitál (majetok)                 

x2 = nerozdelený zisk / celkový kapitál        

x3 = zisk pred úrokmi a zdanením / celkový kapitál

x4 =trhová hodnota vlastného kapitálu (trhová cena akcií) / cudzí kapitál

x5 = obrat (tržby) / celkový kapitál

ČO TO JE ?
Altmanova analýza je jednou z veľmi efektívnych finančných analýz , ktorá na konkrétnych šiestich vybraných ukazovateľoch umožňuje definovať s určitou pravdepodobnosťou stav a smerovanie organizácie a tým dokáže predpovedať aj jej budúcnosť. Viac tu

 

 

VÝPOČET:

Zadaj celkový kapitál

Zadaj cudzí kapitál

Zadaj čistý prevádzkový kapitál

Zadaj nerozdelený zisk

Zadaj zisk pred úrokmi a zdanením

Zadaj trhovú hodnotu vlastného kapitálu (trhová cena akcií)

Zadaj obrat (tržby))

Zadajte počet desatinných miest

PRÍKLAD:

Ich celkové aktíva spolo4nosti sú v hodnote 3 500 000 dolárov, zatiaľ čo majú prevádzkový kapitál 4 200 000 USD. Ich záväzky dosahujú 5 000 000 USD, zatiaľ čo nerozdelený zisk predstavuje 800 000 USD. Zisk pred úrokmi a zdanením dosiahol 6 500 000 dolárov. Celkové tržby 8 300 000 USD, zatiaľ čo trhová hodnota vlastného imania je 7 000 000 USD.

Z = (1,2 x A) + (1,4 x B) + (3,3 x C) + (0,6 x D) + (0,999 x E)

(1,2 x (4 200 000/3 500 000)) + (1,4 x (800 000/3 500 000)) + (3,3 x (6 500 000/3 500 000)) + (0,6 x (7 000 000/5 000 000)) + (0,999 x (8 300 000/3 500 000))

= (1,2 x 1,2) + (1,4 x 0,299) + (3,3 x 1,857) + (0,6 x 1,4) + (0,999 x 2,371)

Altman Z-Score = 11,097 - bezpečná zóna.

 

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE