FORMIAX - BLOG

Matematika Fyzika Ekonomika Právo Iné Kalkulačky
Matematika Fyzika Ekonomika Právo Iné Kalkulačky

EKONOMIKA

Investovanie do dividend alebo ako z nich žiť na dôchodku - IV.

V minulej časti sme sa zaoberali ako dôjde ku zhodnoteniu dividendy v priebehu času. Zistili sme že s pôvodných cca 200 Eur na dividendách po 40 rokoch budeme mať kvôli reinvestovaniu a rastu dividendy celkom ročne na dividendách 8145,24 USD. Je to až také optimistické? No celkom nie, ale v ďalšom načrtnem aj nástroje ako to eliminovať.

Dušan Uhrin, 8. máj 2020

EKONOMIKA

Investovanie do dividend alebo ako z nich žiť na dôchodku - III.

V predchádzajúcich článkoch som sa zaoberal zhodnocovaním dividendy v priebehu času bez jej reinvestície a jej reinvestovaním avšak bez zhodnocovania v priebehu času. Dnes tieto veličiny spojím do jednej a na príklade Vám ukážem ako dôjde v priebehu času k zhodnocovaniu spojením rastu dividendy s jej reinvestovaním.

Dušan Uhrin, 30. apríl 2020

EKONOMIKA

Investovanie do dividend alebo ako z nich žiť na dôchodku - II.

V minulom článku som sa zaoberal zvyšovaním hodnoty dividendy oproti pôvodne investovanej sume 10.000 USD. Zdôraznil som, že sa zaoberám len týmto zvyšovaním bez reinvestovania dividendy (dividendy sme míňali a nie ich šetrili na dôchodok). V tomto článku sa budeme zaoberať reinvestovaním dividend, ktoré získame za 40 rokov a nebude mi tu zatiaľ spájať túto reinvestíciu so zvyšovaním hodnoty dividendy.

Dušan Uhrin, 22. apríl 2020

EKONOMIKA

Investovanie do dividend alebo ako z nich žiť na dôchodku - I.

Po úvodných článkoch kde Vám boli predstavené základné pojmy súvisiace s investovaním do akcii. V nasledujúcich článkoch by som Vám predstavil model investovanie, ktorého cieľom by bolo zabezpečiť sa na dôchodok, žiť z  a istinu zachovať trebárs pre ďalšie generácie. Že či to je možné posúďte sami v nasledovnej sérii článkov.

Dušan Uhrin, 22. apríl 2020

EKONOMIKA

Základné pojmy ktoré pojmy by ste mali vedieť keď sa rozhodnete investovať do akcii III.

V minulom článku sme sa oboznámili s pojmami ako akciová spoločnosť, akcia, dividenda a podobne. V tomto článku nasledujú ďaľšie pojmy ktoré by sme mali poznať.....

Dušan Uhrin, 14. apríl 2020

EKONOMIKA

Základné pojmy ktoré pojmy by ste mali vedieť keď sa rozhodnete investovať do akcii II.

V minulom článku sme sa oboznámili s pojmami ako akciová spoločnosť, akcia, dividenda a podobne. V tomto článku nasledujú ďaľšie pojmy ktoré by sme mali poznať.....

Dušan Uhrin, 5. apríl 2020

EKONOMIKA

Základné pojmy ktoré pojmy by ste mali vedieť keď sa rozhodnete investovať do akcii.

Človek ktorý sa rozhodne investovať do akcii či už zvol formu investovania prostredníctvom nejakého produktu poskytovaného nejakou finančnou inštitúciou, či už bankou alebo inou alebo sa rozhodne nakupovať priamo akcie alebo iné produkty, ktoré súvisia s akciami by mal byť v určitom obraze o základných pojmoch a skutočnostiach, ktoré toto investovanie obnáša....

Dušan Uhrin, 30. marec 2020

PRÁVO

Poľahčujúce okolnosti a priťažujúce okolnosti.

Poľahčujúce a priťažujúce okolnosti plnia funkciu prostriedku individualizácie trestu. Preto ovplyvňujú druh a výmeru ukladaného trestu a to buď ... 

Dušan Uhrin, 28. november 2017

PRÁVO

Úroky z omeškania v občianskoprávnych vzťahoch

Podľa § 517 ods.2 Občianskeho zákonníka (Omeškanie dlžníka) ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania ... 

Dušan Uhrin, 12. november 2017

PRÁVO

Úroky z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch

Podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákon 313/1990 Zb. v znení) ak výška úrokov z omeškania nebola dohodnutá, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania v sadzbe, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením... 

Dušan Uhrin, 4. november 2017