FORMIAX - BLOG

Matematika Fyzika Ekonomika Právo Iné Kalkulačky
Matematika Fyzika Ekonomika Právo Iné Kalkulačky

Základné pojmy ktoré pojmy by ste mali vedieť keď sa rozhodnete investovať do akcii - III.

Foto zdroj: unsplash.com

Autor:
Mgr. Dušan Uhrin
Publikované
14.04.2020

Človek ktorý sa rozhodne investovať do akcii či už zvoli formu investovanie prostredníctvom nejakého produktu poskytovaného nejakou finančnou inštitúciou, či už bankou alebo inou alebo sa rozhodne nakupovať priamo akcie alebo iné produkty, ktoré súvisia s akciami by mal byť v určitom obraze o základných pojmoch a skutočnostiach, ktoré toto investovanie obnáša. Cieľom tejto série článkov je oboznámiť čitateľa aspoň so základnými pojmami ktoré by mal poznať pred tým ako sa pre takúto investíciu rozhodne. V minulom článku sme sa oboznámili s pojmami ako Burza cenných papierov, akciový index, akciový fond a podobne. V tomto článku nasledujú ďaľšie pojmy ktoré by sme mali poznať.

Čo je to akciové portfólio a rozloženie rizika?
Aby sa znížilo riziko investorov, že na akcii prerobia, zaviedli sa určité opatrenia, ktoré toto riziko znižujú. Keď vlastníte jednu akciu nejakej firmy riziko že táto firma skrachuje alebo akcia stratí na hodnote je väčšie ako keď takýchto akcii vlastníte 10. Predpokladať, že skrachuje 10 spoločností, ktorých akcie vlastníte je menšie ako keď ste všetky peniaze vložili len do jedného titulu. Investori teda prišli s nápadom takto rozložiť riziko a to diverzifikáciou. Namiesto 1 akcie za 10.000 Eur ich nakúpia  10 po tisíc Eur. Vytvoria takto akciové portfólio o 10 akciách. Ide vlastne pretavenie zásady alebo príslovia „nevkladaj všetky vajcia do jedného košíka“ na podmienky akciového trhu.
Čo je to zložený úrok?
Tento pojem môže mať aj iné názvy ako napr. zložené úročenie, úrokovanie a pod, ale v postate sa jedná o úročenie kde sa úrok na konci úrokovaného obdobia (rok, mesiac, kvartál)  pripočíta k istine (vloženej sume peňazí) a v nasledujúcom úrokovanom období sa úrok vypočíta z tejto navýšenej istiny. Môžeme si uviesť nasledovný príklad. Na účet sme vložili 1000 Eur. Ročný úrok je 10 perc. Na konci obdobia jedného roka budeme mať teda spolu s ročným úrokom na účte 1100 Eur (1000 istina a 100 úrok – 10 perc z istiny). Na druhý rok však už 10 perc počítame z 1100 Eur, teda na úrokoch získame 110 Eur, spolu teda budeme na účte mať 1100 Eur + 110 Eur teda 1210 Eur. Príklad si môžete vyskúšať s inými sumami a obdobiami tu.  Zložené úročenie sa líši od jednoduchého úročenia kde sa úroky na konci obdobia nepripočítavajú k istine. Takže máte 1000 Eur istinu. Po prvom roku máte spolu 1100 Eur, po druhom 1200 Eur atď.
Čo je to reinvestovanie?
Pojem reinvestovanie úzko súvisí s pojmom zložený úrok alebo zložené úročenie. Jedná sa vlastne o použitie prostriedkov získaných na základe úročenia na opätovné investovanie.
Čo je to inflácia?
Jedná sa o jav keď dochádza k všeobecnému nárastu cien tovarov a služieb. To znamená, že za 1 Euro v súčasnosti s toho v budúcnosti kúpime menej. Toto porovnanie platí aj oproti minulosti. Pri inflácii hovoríme o všeobecnom teda celkovom nárastie cien preto zdraženie jedného produktu ešte nemusí znamenať infláciu lebo cena iného zas môže poklesnúť. Preto sa inflácia vypočíta z určitého množstva tovarov a služieb ktorým sa hovorí cenový kôš. O inflácii hovoríme vtedy, keď dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb, nie len k rastu cien jednotlivých položiek. To znamená, že za jedno euro sa toho dá kúpiť menej ako v minulosti, resp. euro má menšiu hodnotu ako kedysi.