FORMIAX - BLOG

Matematika Fyzika Ekonomika Právo Iné Kalkulačky
Matematika Fyzika Ekonomika Právo Iné Kalkulačky

Základné pojmy ktoré pojmy by ste mali vedieť keď sa rozhodnete investovať do akcii - II.

Foto zdroj: unsplash.com

Autor:
Mgr. Dušan Uhrin
Publikované
05.04.2020

Človek ktorý sa rozhodne investovať do akcii či už zvoli formu investovanie prostredníctvom nejakého produktu poskytovaného nejakou finančnou inštitúciou, či už bankou alebo inou alebo sa rozhodne nakupovať priamo akcie alebo iné produkty, ktoré súvisia s akciami by mal byť v určitom obraze o základných pojmoch a skutočnostiach, ktoré toto investovanie obnáša. Cieľom tejto série článkov je oboznámiť čitateľa aspoň so základnými pojmami ktoré by mal poznať pred tým ako sa pre takúto investíciu rozhodne. V minulom článku sme sa oboznámili s pojmami ako akciová spoločnosť, akcia, dividenda a podobne. V tomto článku nasledujú ďaľšie pojmy ktoré by sme mali poznať.

Čo je to burza cenných papierov?
Je miestom kde sa organizovaným spôsobom  na jenom mieste predávajú a kupujú akcie ale aj iné cenné papiere a aktíva za vopred stanovených podmienok prostredníctvom na to oprávnených osôb – obchodníkov s cennými papiermi. Najznámejšie takéto burzy sú burzy s New Yorku a to NYSE a Nasdaq, tak isto Londýnska burza založená v roku 1801, burza vo Frankfurte nad Mohanom ako aj Japonská burza .
Čo je to akciový index?
Jedná sa o štatistickú veličinu, ktorá sa tvorí so súhrnu akcii, ktoré majú obyčajne najväčšiu trhovú kapitalizáciu. Poznáme rôzne indexy pričom neznámejšie sú Standard & Poor’s 500 Index, NASDAQ Composite Index, Wilshire 5000 Index, London FTSE, indexy MSCI. Index S&P 500 je indexom 500 najväčších (podľa hodnoty) amerických spoločností kótovaných na burzách NYSE a NASDAQ.
Čo je to akciový fond?
Jedná sa o spoločný majetok viacerých osôb – podielnikov, ktorí sa rozhodli na základe stratégie tohto fondu opísaného v štatúte alebo prospekte, vložiť peňažné prostriedky spoločne do určitých akcii. Fondy sú riadené správcovskou spoločnosťou na základe spomínanej stratégie. Teda sú riadené aktívne tak aby sa dodržiavala určitá stratégia.
Čo je to ETF?
Jedná sa o fond ktorý je v podstate akciová spoločnosť. Táto akciová spoločnosť zhromaždí peňažné prostriedky od svojich akcionárov a za tieto nakúpi rôzne aktíva, pričom to nemusia byť nevyhnutne akcie. Z akciami tejto spoločnosti sa potom obchoduje na burze. Na rozdiel o klasických akciových fondov fondy ETF sú pasívne riadené to znamená, že cena ETF fondu kopíruje hodnotu svojho portfólia (žiadne nové druhy akcii sa nedokupujú a tie čo tam boli na začiatku sú tam stále alebo v takom pomere v akom ho má podkladové aktívum napr. Index S&P 500). Poznáme teda napr. ETF ktoré kopírujú akcie S&P 500 alebo iného indexu, alebo sú v nich len akcie technologických spoločností alebo akcie len z určitej geografickej oblasti napr. Číny.

Pokračovanie tu: