FORMIAX - BLOG

Matematika Fyzika Ekonomika Právo Iné Kalkulačky
Matematika Fyzika Ekonomika Právo Iné Kalkulačky

Investovanie do dividend alebo ako z nich žiť na dôchodku - III.

Foto zdroj: unsplash.com

Autor:
Mgr. Dušan Uhrin
Publikované
30.04.2020

V predchádzajúcich článkoch som sa zaoberal zhodnocovaním dividendy v priebehu času bez jej reinvestície a jej reinvestovaním avšak bez zhodnocovania v priebehu času. Dnes tieto veličiny spojím do jednej a na príklade Vám ukážem ako dôjde v priebehu času k zhodnocovaniu spojením rastu dividendy s jej reinvestovaním. Ako modelový príklad znova použijeme spoločnosť Coca cola (KO) a ukážeme si na prvých troch rokoch ako bude situácia vyzerať a ostatné roky si dáme do tabuľky.
1 rok:
Nakúpim za 10.000 USD akcie KO. Tieto akcie majú prvý rok priemernú hodnotu 49 USD/akcia. Takže som nakúpil celkom 204 akcii KO ( 10.000 / 49 je 204.081632653) teda 204 ks. Zvyšok peňazí vo výške 4 USD si odložím (10.000 – (204 . 49))= 10.000 – 9996 teda 4 USD. Akcie nesú dividendu (priemernú 2 perc). V dolárovom vyjadrení je to 0,98 USD na akciu. Takže za 204 akcii som dostal dividendu 204 . 0.98 spolu 199.92 USD. Za túto dividendu som nakúpil ďalšie akcie Teda za 199.98 USD. Teda 4 ďalšie akcie (199.98 / 49 je 4,08 teda 4). Z nákupu za dividendy mi zostalo 3.98 USD (199.98 – (4. 49)) teda 199.98 – 196 teda 3.98 USD. Na konci roka mám teda akcie v počte 208 ks a zostatok peňazí vo výške 4 USD z pôvodného nákupu a 3,98 USD z nákupu dividend. Spolu 7,98 USD.
2 rok:
Počas tohto roka hodnota akcie vzrastie v priemere o 7,8 perc. Teda bude mať hodnotu 49 . 1.078 rovná sa 52.822 USD/akcia. Dividenda sa tiež zvýši o 7,8 perc takže jej výška oproti minuloročnej hodnote bude 0.98 . 1.078 teda 1.056 USD.  Výška dividendy v percentuálnom vyjadrení počas tohto roka je 1.056 /0.52822 1.999 teda približne 2 perc. Za túto dividendu znova nakúpim akcie. Keďže mám už 208 ks akcii, tak obdržím 208 . 1.056USD teda celkom 219.648 USD za ktoré pri cene 52.822 za akciu obdržím 4,16 akcie. Teda 4 ks. Minul som na  ne 4 . 52.822 USD spolu 211.288 USD. Zvyšok vo výške 8.36 USD (219.648 – 211.288 USD) mi zostane na účte. Spolu mám už teda 212 ks akcii a peňazný zostatok 7.98 USD z minulého roka a 8.36 USD z tohto roka. Spolu 16.34 USD.
3 rok:
Počas tohto roka cena akcie tiež vzrastie o 7,8 perc. Teda bude mať už hodnotu 52.822 . 1.078 teda 56.942 USD/akcia. Vzrastie však znova aj výška dividendy o 7.8 perc. Teda 1.056 . 1.078 teda 1.1384 USD/akcia. Výška dividendy v percentuálnom vyjadrení oproti tohtoročnej cene akcie je 1.1384 / 0.56942 teda 1.999 teda asi 2 perc. Za túto dividendu znova nakúpim akcie. Z minulých rokov mám už 212 ks akcii tak obdržím 212 . 1.1384 USD. Celkom 241,34 USD. Za tieto peniaze nakúpim za tohtoročnú cenu znova ďalšie akcie a to 241,34 / 56.942 teda celkom 4.23834779249 teda znova 4 akcie. Spolu ich už mám teda 216 ks. Z nákupu za dividendy mi zostalo 241,34 – (4 . 56.942) teda 241,34 - 227,768 teda 13.57 USD. Čo spolu s úsporami s minulých rokov činí 16,34 + 13,57 teda 29.91 USD.
V nasledujúcich rokoch sa bude tento postup opakovať a vývoj Vašej modelovej situácie vidíte v  tabuľke.

rok

Cena akcie

Počet akcii celkový

Výška dividendy v USD na akciu

Celková výška dividendy za vlastnené akcie.

Výška dividendy k cene akcie v perc.

Nakúpený počet akcii za dividendu

Zostatok v USD

1

49

204

0.98

199.92

2

4

7,98

2

52.82

208

1.06

219.648

2

4

16.34

3

56.94

212

1.14

241,34

2

4

29.91

4

61.38

216

1.23

265.075

2

4

49.453

5

66.17

220

1.32

291.038

2

5

75.807 (1 akcia) zostatok 9.636

6

71.33

225

1.43

321.75

2

4

46.07

7

76.89

229

1.54

352.66

2

5

91.17 (1 akcia) zostatok 14.28

8

82.89

234

1.66

388,44

2

4

71,16

9

89.35

238

1.79

426,02

2

5

139.78 (1 akcia) zostatok 50.43

10

96.32

243

1.93

468.99

2

5

134.14 (1 akcia) zostatok 37.82

11

103.84

248

2.08

515.84

2

5

138.3 (1 akcia) zostatok 34,46

12

111.94

253

2.24

566,72

2

5

41.48

13

120.67

258

2.41

621.78

2

5

59.91

14

130.08

263

2.6

683,8

2

5

93.31

15

140.23

268

2.8

750,4

2

6

142.39 (1 akcia) zostatok 2.1

16

151.17

274

3.02

827.48

2

5

73.15

17

162.96

279

3.26

909.54

2

6

167,67 (1 akcia) zostatok 4,71

18

175.67

285

3.51

1000,35

2

5

125.92

19

189.37

290

3.79

1099,1

2

6

278.17 (1 akcia) zostatok 88.8

20

204.14

296

4.08

1207.68

2

6

275,75 (1 akcia) zostatok 71.64

21

220.07

302

4.4

1328.8

2

6

80.02

22

237.23

308

4.74

1459,92

2

6

116.56

23

255.74

314

5.11

1604,54

2

6

186,66

24

275.69

320

5.51

1763,2

2

7

295,72 (1 akcia) zostatok 20.03

25

297.19

327

5.94

1942.38

2

6

179,27

26

320,38

333

6.91

2301.38

2

7

237.64

27

345,37

340

7.45

2533

2

8

353.05 (1 akcia) zostatok 7.68

28

372,31

348

8.03

2794.44

2

7

195.95

29

401,35

355

8.65

3070

2

8

457.25 (1 akcia) zostatok 55.9

30

432,65

363

9.33

3386.79

2

7

414,14

31

464,4

370

10.06

3722,2

2

8

421.14

32

502,78

378

10.84

4097.52

2

8

496.42

33

542

356

11.69

4161.64

2

8

864.06 (1 akcia) zostatok 322.06

34

584,27

364

12.60

4586,4

2

8

818,57 (1 akcia) zostatok 234.3

35

629,85

372

13.58

5044.32

2

8

239.82

36

678,97

380

14.64

5563.2

2

8

371.26

37

731,97

388

15.78

6122.64

2

8

638.14

38

850,57

396

17.01

6735.96

2

8

1420.11 (1 akcia) zostatok 569.54

39

916,91

404

18.34

7409.36

2

8

643.62

40

988,43

412

19.77

8145.24

2

8

881.42

41                  420           21.31        8951.06                                   881.42


Záver:
Takže po 40 rokoch budeme mať celkom 420 akcii KO, ktoré nám celkom na dividendách v 41 roku začnú dávať celkom 8145.24 USD, ktoré sa budú každým rokom o 7,8 perc zvyšovať bez toho čo by sme len siahli na istinu. Teda naša dividenda s pôvodných 199.92 USD narástla na 8145.24 USD teda celkom 44 krát. Pekné? Asi áno ale je to celkom tak jednoduché? Na to sa pozrieme nabudúce.

cena akcie vs roky/reinvestovanie